Výzbroj

Zakladatel sapérských jednotek v Habsburské monarchii Johann Baptiste Gribeauval specifikoval materiálové potřeby následovně: jeden polní kotlík pro šest mužů, jedna láhev na vodu pro dva muže, 50 párů krumpáčů a lopat, šest sekyrek na palisády, čtyři velké pilky a jeden příděl 45ti patron na muže. Jako výzbroj pak doporučil karabinu, dlouhý bajonet a krátkou, ale robustní bodnou zbraň.

josefinky-2013-sc-u-zdi

 Zbraně v akci při Josefínských slavnostech (říjen 2013)

Naše výbava je následující:

vyzbroj-puska-kolaz

 Křesadlová puška, vzor 1754, ráže 18 mm

vyzbroj-savle-kolaz

Sapérská šavle s pilovými zuby

vyzbroj-savle-detail-kolaz

Sapérská šavle – detail

vyzbroj-lahev-naklonena

Polní láhev

Top